ĐC: Trường Giang, Lục Nam, Bắc Giang
Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi A1"

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi A1"

Nội dung giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội được tích hợp lồng ghép trong tất cả các hoạt động, từ hoạt động học tập đến hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, hoạt động lao động… và được xuyên suốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày, được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi, ...
Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm

   Môi trường lớp học xanh - sạch - đẹp - an toàn ở trường, lớp mầm non  phải được sắp xếp, trang trí phù hợp, gọn gàng, sạch sẽ, gần gũi giữa cô và trẻ, tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, môi trường đó phải đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý cho trẻ vừa có tác dụng giáo dục, có tính thẩm mỹ và ...